Obaveštenja

PFB/FIR/FFKMS-aprilski rok-kvalifikacioni test

 
Picture of Bojana Prodanović Đorđević
PFB/FIR/FFKMS-aprilski rok-kvalifikacioni test
by Bojana Prodanović Đorđević - Tuesday, 7 April 2020, 5:14 PM
 

Poštovani studenti,

Tokom trajanja vanrednog stanja, a prema odluci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nije moguće realizovati  ispitne rokove, te će studenti polagati kvalifacioni test, koji je uslov za polaganje ispita i  koji će biti verifikovan u prvom regularnom ispitnom roku.  

Uslov za izlazak na kvalifikacioni test je prethodna prijava (obratite se studentskoj službi). 

Kvalifikacioni test za Italijanski jezik 1 sastoji se iz pismenog i usmenog dela.

Gradivo za pismeni deo kvalifikacionog testa,  možete naći na stranici predmeta, u folderima:

 "Gradivo za I kolokvijumhttp://predmet.singidunum.ac.rs/mod/folder/view.php?id=2994

"Gradivo za II kolokvijumhttp://predmet.singidunum.ac.rs/mod/folder/view.php?id=2995

Direktorijum pod nazivom " Gradivo za testove 2018-19" : 

Usmeni deo kvalifikacionog testa spremate po instrukcijama iz foldera pod nazivom 

"Gradivo za završni ispithttp://predmet.singidunum.ac.rs/mod/folder/view.php?id=2996

Pismenom delu testa pristupate preko Mtutor platforme, dok će se usmeni deo realizovati preko Meet platforme ( neophodno je da imate kameru i zvučnik), prema sledećem rasporedu:

PFB

07.04.2020.

Pismeni deo testa : 17h  : test.singidunum.ac.rs

Usmeni deo testa: 18h,  MEET.GOOGLE.COM/FNB-HNBZ-PIR

SDE

07.04.2020.

Pismeni deo testa : 12.30h : test.singidunum.ac.rs

Usmeni deo testa: 13.30h,  MEET.GOOGLE.COM/FNB-HNBZ-PIR

FIR

11.04.2020.

Pismeni deo testa: 10h, : test.singidunum.ac.rs

Usmeni deo testa:11h, MEET.GOOGLE.COM/FNB-HNBZ-PIR

FFKMS

07.04.2020.

Pismeni deo testa : 14h  : test.singidunum.ac.rs

Usmeni deo testa: 15h,  MEET.GOOGLE.COM/FNB-HNBZ-PIR

Tokom trajanja pismenog dela testa, ne smete izlazizi iz prozora u kom radite test, niti zatvarati pop-up prozore, jer će u suprotnom takva aktivnost biti zabeležena kao pokušaj varanja. Ukoliko budete imali bilo kakvih poteškoća, biću dostupna na Meet platformi (gorepomeniti link), kojoj možete pristupiti sa mobilnog telefona. 

Za sve eventualne nedomice, stojim Vam na raspolaganju ( bprodanovic@singidunum.ac.rs).