Obaveštenja

Realizacija popravnih kolokvijuma i kvalifikacionog testa

 
Picture of Miodrag Živković
Realizacija popravnih kolokvijuma i kvalifikacionog testa
by Miodrag Živković - Friday, 3 April 2020, 12:49 AM
 

S obzirom na trenutne okolnosti, gde tokom trajanja vanrednog stanja u državi, ne može da se organizuje polaganje u prostorijama Univerziteta na računarskoj opremi koja je dostupna u elektronskim učionicama, polaganje kvalifikacionog testa će biti realizovano tako da studenti svoj projekat brane od kuće preko video linka.

⚠️ Način polaganja popravnog 1. i popravnog 2. kolokvijuma

 • Popravni kolokvijumi će biti održani u vidu elektronskih testova koji će biti dostupni na linku testus.singidunum.ac.rs u ponedeljak, 06. 4. 2020. u 14.00.
 • 1. kolokvijum će se realizovati u 14 časova za neparne brojeve indeksa, odnosno 14:30 za parne brojeve indeksa. 2. kolokvijum će biti aktivan u 14:00.

 • Preporučeno je da se test radi sa računara korišćenjem Internet pregledača Google Chrome ili Mozilla Firefox.
 • Za elektronski test je preporučeno odobravanje pristupa kameri za davanje validnosti rezultatu testa.
 • Studenti će moći da pokrenu test i bez odobravanja pristupa kameri.
 • Međutim, u slučaju da student ne pokrene test sa odobrenjem korišćenja kamere, profesor može da zakaže usmenu odbranu rezultata testa, video prenosom preko Google Meet platforme, sa obaveznim korišćenjem kamere sa strane studenta za vreme trajanja usmenog ispitivanja.

Napomena: 

 • Testove radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
 • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač.
 • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
 • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.
 • Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.
 • Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

⚠️ Način polaganja kvalifikacionog testa

 • Za ovaj vid polaganja, koji podrazumeva odbranu praktičnog projekta, studenti će svoje projekte prezentovati preko video linka. Odbrana projekata će se obaviti u ponedeljak, 06. 4. 2020. u 15.00, sa obavezno aktivnom kamerom sa strane studenta.

⚠️ Opšte informacije

 • S obzirom na okolnosti, u kojima nije moguća direktna kontrola prostorije u kojoj se rad sprovodi, kao ni nadzor nastavnika, profesor i asistent mogu i hoće vršiti proveru na taj način što će, po potrebi, zakazivati usmenu odbranu kolokvijuma i kvalifikacionih testova, koja će biti sprovođena 1-na-1 sa studentom i tom prilikom će verifikovati da student poseduje sva znanja koja su bila potrebna za realizaciju pojedinih delova. Ako student usmeno ne bude mogao da odbrani svoj rad i pokaže da poseduje sva znanja koja su potrebna da se obavi deo zadatka na način kako je rešen onaj koji je dostavio, profesor ima pravo da na osnovu usmene provere znanja izvrši korekciju predložene ocene. Biće korišćena Google Meet platforma, sa obavezno aktivnom kamerom sa starne studenta..