Obaveštenja

Pravila za polaganje

 
Picture of Mladen Veinović
Pravila za polaganje
by Mladen Veinović - Monday, 6 April 2020, 9:57 AM
 

Poštovani studenti,

Prema zvaničnom rasporedu koji je objavljen na sajtu organizuje se:

  • Polaganje teorijskih delova preko mTutor platforme.
  • Polaganje praktičnih delova - prema uputstvu koje je ranije postavljeno. Napomena: svaki zadatak je personalizovan.

Pristup polaganju, praktičan zadatak i svi ostali potrebni parametri biće postavljeni na stranici predmeta i preko google meet-a neposredno pred polaganje. 

Sistem mTutor je unapređen i svaki nedozvoljeni pokušaj biće evidentiran i test studenta će biti prekinut sa 0 ostvarenih bodova. Preporuka je da studenti dozvole korišćenje kamere (ako postoje tehničke mogućnosti sa strane studenta) prilikom logovanja na mTutor. Studenti koji ne budu imali kameru, a posumnja se u validnost rezultata, preko Google Meet platforme u razgovoru sa studentom izvršiće se provera validnost rezultata.


Kolokvijum1: 

  • Teorija: 30 pitanja, max 15 minuta za rad
  • Praktičan zadatak, max 25 minuta za rad


Studenti koji su prijavljeni za aprilski rok pristupaju:

  • Kolokvijum 1: Teorija i praktično deo (15 min + 25 min)
  • Kolokvijum 2: Zbog malog broja studenata polaže se usmeno, prijavom na google meet platformu.
  • Treći deo: Zbog malog broja studenata polaže se usmeno, prijavom na google meet platformu.