Obaveštenja

Kvalifikacioni test

 
Picture of Miloš Dobrojević
Kvalifikacioni test
by Miloš Dobrojević - Sunday, 13 June 2021, 12:33 PM
 

Uputstvo za polaganje kvalifikacionog testa

  • Test se održava na MS Teams platformi.
  • U slučaju tehničkih problema na MS Teams-u, koristiće se Google Meet, link za pristup https://meet.google.com/whe-eojz-rgf
  • Student mora da ima aktivnu web kameru i indeks, radi identifikacije.
  • Na kvalifikacionom testu se usmeno brani projekat izrađen tokom semestra. Neophodno je da student ima projekat na računaru sa koga pristupa testu i sa kojeg će deliti ceo ekran sa profesorom.
  • Po potrebi, student može da polaže popravne kolokvijume preko mTutor sistema.
  • Uspešnim polaganjem, student realizuje najveći deo predispitnih obaveza.