Obaveštenja

Važne informacije u vezi s polaganjem kolokvijuma i kvalifikacionog testa za završni ispit

 
Picture of Nikola Savanović
Važne informacije u vezi s polaganjem kolokvijuma i kvalifikacionog testa za završni ispit
by Nikola Savanović - Wednesday, 15 April 2020, 3:12 PM
 

Poštovane koleginice i kolege,

 

Na stranici predmeta, u delu Vežbe, u folderu „Dodatni materijal“ nalaziće se neposredno pred početak kolokvjuma praktični zadaci za prvi i drugi deo gradiva. Testovi za zaposlene studente sadržaće sufiks PZS.

Kolokvijume radite prema rasporedu koji su objavljeni na sajtovima fakulteta. U svakom testu zadatka biće naznačeno kada je poslednji rok da se pošalje zadatak. Ukoliko neko radi dva ili više testa, testovi se rade redom (I kolokvijum, II kolokvijum, zatim, kvalifikaioni test za završni ispit) – kako završite određeni deo gradiva, potrebno je poslati direktno na mejl nsavanovic@singidunum.ac.rs i odmah nastaviti sa narednim testom. Ukoliko radite dva ili više testova, naznačite to u svakom mejlu koji je naredni deo koji radite.


Satnica i raspored (proveriti i na sajtu fakulteta)

Datum:15.04.2020. godine

Vreme: 16č 

 

Pravila bodovanja radova

Svaki zadatak ima sistem bodovanja i biće definisan u tekstu zadatka. Kašnjenje sa slanjem radova takođe ima svoje bodovanje, prema sledećem formatu:

- Pet minuta kašnjenja od navedenog kašnjejna oduzima se 10 poena

- Petnaest minuta kašnjenja navedenog kašnjejna oduzima se -20 poena

- Preko petnaest minuta navedenog kašnjenja – smatraće se da test nije ni rađen i neće biti prihvaćen kao rezultat.


Kako sačuvati i poslati rad?

 

Za slanje rada ili radova isključivo koristiti @singimail.rs (studentski) nalog – privatne mejl adrese neće biti razmatrane (veoma često završe u spam folderu). Ukoliko postoji problem sa pristupom studentskom nalogu, možete me kontkatirati – parametri će biti resetovani i biće omogućen pristup. Na vreme proverite da li imate pristup mejlu – za navedeni korak tokom kolokvijuma (verovatno) neće biti vremena.

 

Naslov mejla (mora da sadrži naziv predmeta i gradivo koje je rađeno)

Multimedija – kolokvijum 1 (kolokvijum 2 ili kvalifikacioni završni test)

 

Kako sačuvati rad – OBAVEZAN format

Rad mora da bude uredno sačuvan i predaje rada uključuje VAŠ broj idneksa, ime i prezime. Prema ovom formatu:

2018111222 Marko Marković                                                                               

 

Pojedinačne fajlove unutar .zip fajla nije potrebno imenovati – to je potpuno proizvoljno. Ukoliko niste sigurni kako da „zipujete“ (arhivirate) fajl – kolokvijum nije vreme kada će to biti tolerisano. Za sve nedoumice obratite mi se putem mejla.

 

Zadatke radite samostalno i odgovorno. Svaki zadatak će proći kroz alate za digitalnu forenziku, kako bi se utvrdilo kretanje fajla kroz mrežu. Za svaki zadatak za koji se posumnja da nije samostalno urađen – profesor/asitent zadržava pravo da proveri validnost testa online putem Meet-a, u terminu kada se odredi.

 

Za sve nejasnoće i nedumice stojim na raspolaganju putem mejla ili u terminu konsultacija.

 

Zahvaljujem se svima na saradnji i puno uspeha!