Obaveštenja

Elektronska realizacija I kolokvijuma iz Programskih jezika

 
Picture of Miodrag Živković
Elektronska realizacija I kolokvijuma iz Programskih jezika
by Miodrag Živković - Thursday, 2 April 2020, 5:32 PM
 

Poštovane koleginice i kolege,

Za ponedeljak 06.04.2020. u 14 časova zakazan je I kolokvijum iz predmeta Programski jezici - Java.

I Kolokvijum se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade kolokvijuma je 25 minuta, test sadrži 30 pitanja.

Pitanja su formirana iz knjige: Programski jezici, veb servisi i napredno Java programiranje u Spring okruženju, Univerzitet Singidunum, M. Živković, N. Bačanin, E. Tuba, 2019. kao i iz slajdova sa predavanja i vežbi predviđenih za prvi kolokvijum.

Gradivo obuhvaćeno prvim kolokvijumom u udžbeniku obrađeno je kroz poglavlja:

1. Uvod u mrežno programiranje,

2. Niti,

3. Klijent-server programiranje

Gradivo obuhvaćeno prvim kolokvijumom takođe sadrži pitanja iz prezentacija i praktičnih primera sa stranice predmeta iz sekcije Predavanja – gradivo za prvi kolokvijum, kao i iz materijala koji se nalaze u sekciji Vežbe – gradivo za prvi kolokvijum.

Kolokvijum će se realizovati putem elektronske platforme mTutor, pristupom putem linka: https://testus.singidunum.ac.rs/

u 14 časova za neparne brojeve indeksa, odnosno 14:30 za parne brojeve indeksa.

Zaposleni studenti rade kolokvijum u terminu od 20h istog dana, bez obzira na broj indeksa.

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom.

Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.

Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač.

U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.

Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.

Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

Napomena:

  • Za elektronski test je preporučeno odobravanje pristupa kameri za davanje validnosti rezultatu testa.
  • Studenti će moći da pokrenu test i bez odobravanja pristupa kameri.
  • Međutim, u slučaju da student ne pokrene test sa odobrenjem korišćenja kamere, profesor može da zakaže usmenu odbranu rezultata testa, video prenosom preko Google Meet platforme, sa obaveznim korišćenjem kamere sa strane studenta za vreme trajanja usmenog ispitivanja.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor i asistent biće dostupni na Google Meet platformi kako bi odgovorili na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem. Link za Google Meet:  https://meet.google.com/qgp-royz-uhg

Rezultati kolokvijuma biće objavljeni u utorak 07.04.2020. na stranici predmeta.

 

Ukoliko iz nekog razloga ne budete u mogućnosti da test realizujete 06.04.2020., popravni kolokvijum biće organizovan u naknadnom terminu.

 

Želimo vam srećan i uspešan rad.