Obaveštenja

Predavanja

 
Picture of Miloš Dobrojević
Predavanja
by Miloš Dobrojević - Thursday, 11 June 2020, 9:56 PM
 
 • 19.03 - Predavanja održana prema predviđenom rasporedu, nisu snimljena
 • 26.03 - https://drive.google.com/file/d/1gfWtlyON05-oJjNYt6Qlb1EyAKZDbwQV/view?usp=sharing
 • 02.04 - https://drive.google.com/file/d/1sFcySm4fX-QY9xiFQT2JrKVMl3sf4eI5/view?usp=sharing
 • 09.04 - Kolokvijumska nedelja
 • 16.04 - https://drive.google.com/file/d/1OH9KMRLQA2D9t-X0EJFUfRaDs5WjLYvC/view?usp=sharing
 • 23.04 - https://drive.google.com/file/d/1lmu6HB4OrnnVeZD4LIrW0y0_gDauELa7/view?usp=sharing
Pristup predavanjima održanim nakon 23. aprila
Za pristup predavanjima koja su održana nakon 23. aprila,

 • Profesoru poslati zahtev sa studentske adrese
 • U zahtevu obavezno navesti gmail kontakt adresu i datume predavanja za koje se traži pristup.
Na ovaj način možete pristupiti predavanjima održanim

 • 30.04.2020
 • 07.05.2020
 • 14.05.2020
 • (21.05.2020 - Kolokvijumska nedelja)
 • 28.05.2020
 • 04.06.2020
 • 11.06.2020