Obaveštenja

⚠️ Važno obaveštenje o načinu polaganja praktičnog dela

 
Milantex logo
⚠️ Važno obaveštenje o načinu polaganja praktičnog dela
by Milan Tair - Thursday, 2 April 2020, 2:51 PM
 

S obzirom na trenutne okolnosti, gde tokom trajanja vanrednog stanja u državi, ne može da se organizuje polaganje u prostorijama Univerziteta na računarskoj opremi koja je dostupna u elektronskim učionicama, polaganje praktičnog zadatka će biti realizovan tako da studenti praktičan zadatak rade od kuće.

⚠️ Način polaganja popravnog 1. i popravnog 2. kolokvijuma

 • Popravni kolokvijumi će biti održani u vidu elektronskih testova koji će biti dostupni na linku test.singidunum.ac.rs u četvrtak, 16. 4. 2020. u 14.00.
 • Preporučeno je da se test radi sa računara korišćenjem Internet pregledača Google Chrome ili Mozilla Firefox.
 • Za elektronski test je preporučeno odobravanje pristupa kameri za davanje validnosti rezultatu testa.
 • Studenti će moći da pokrenu test i bez odobravanja pristupa kameri.
 • Međutim, u slučaju da student ne pokrene test sa odobrenjem korišćenja kamere, profesor može da zakaže usmenu odbranu rezultata testa, video prenosom preko Google Meet platforme, sa obaveznim korišćenjem kamere sa strane studenta za vreme trajanja usmenog ispitivanja.

⚠️ Način polaganja praktičnog dela

 • Za ovaj vid polaganja, koji će i dalje podrazumevati praktičan zadatak, studenti su u obavezi da obezbede sledeće uslove za rad:
 1. Neometanu Internet konekciju za vreme trajanja rada;
 2. Virtualna mašina sa CentOS 7 ili 8 distribucijom GNU/Linux operativnog sistema koja ima izlaz na Internet iz Internet pregledača guest mašine.
 3. Možete da koristite i bilo koji drugu distribuciju GNU/Linux sistema, s tim da mora imati izlaz na Internet iz Internet pregledača guest mašine.
 • Postavka zadatka će biti postavljena u tekstu ovog obaveštenja (koje će biti izmenjeno) u četvrtak, 16. 4. 2020. godine u 15.00.
 • Postavka zadatka: ovde će biti link.
 • Studenti treba da preuzmu postavku zadatka sa instrukcijama za rad i instrukcijama za dostavljanje rešenja zadatka.
 • Vreme za rad će je ograničeno tako da platforma za prijem rešenja zadataka neće prihvatiti ni jedan zadatak poslat ni sekund nakon isteka vremena za rad i predaju zadatka prema propisanim uputstvima iz postavke zadatka.

⚠️ Opšte informacije

 • S obzirom na okolnosti, u kojima nije moguća direktna kontrola prostorije u kojoj se rad sprovodi, kao ni nadzor nastavnika, profesor i asistent mogu i hoće vršiti proveru na taj način što će, po potrebi, zakazivati usmenu odbranu priloženog rešenja zadatka, koja će biti sprovođena 1-na-1 sa studentom i tom prilikom će verifikovati da student poseduje sva znanja koja su bila potrebna za realizaciju pojedinih delova. Ako student usmeno ne bude mogao da odbrani svoj rad i pokaže da poseduje sva znanja koja su potrebna da se obavi deo zadatka na način kako je rešen onaj koji je dostavio, profesor ima pravo da na osnovu usmene provere znanja izvrši korekciju predložene ocene. Biće korišćena Google Meet platforma, sa obavezno aktivnom kamerom sa starne studenta.
 • Link za Google Meet za sva pitanja tokom rada će biti objavljen ovde pred početak termina za rad: ovde će biti link.