Obaveštenja

⚠️ Važno obaveštenje o načinu polaganja praktičnog dela

 
Milantex logo
⚠️ Važno obaveštenje o načinu polaganja praktičnog dela
by Milan Tair - Monday, 30 March 2020, 10:45 AM
 

S obzirom na trenutne okolnosti, gde tokom trajanja vanrednog stanja u državi, ne može da se organizuje polaganje ispita u prostorijama Univerziteta na računarskoj opremi koja je dostupna u elektronskim učionicama, polaganje praktičnog zadatka će biti realizovan tako da studenti praktičan zadatak rade od kuće.

Za ovaj vid polaganja, koji će i dalje podrazumevati praktičan zadatak, studenti su u obavezi da obezbede sledeće uslove za rad:

  1. Neometanu Internet konekciju za vreme trajanja termina;
  2. Instaliran klijent za upravljanje relacionim bazama podataka (Navicat ili MySQL Workbench - koji god želite da koristite za rad);

Rad će biti održan u zakazanom terminu (za eventualne promene ili podele po grupama, obavezno pratiti Stranicu predmeta) i postavka zadatka će biti dostavljena studentima na način koji će biti objavljen na stranici predmeta neposredno pred početak rada, odakle će studenti preuzeti postavku zadatka, koja će sadržati instrukcije za rad i instrukcije za dostavljanje rešenja zadatka. Vreme za rad će biti ograničeno tako da platforma za prijem rešenja zadataka neće prihvatiti ni jedan zadatak poslat ni sekund nakon isteka vremena za rad i predaju zadatka prema propisanim uputstvima iz postavke zadatka.

S obzirom na okolnosti, u kojima nije moguća direktna kontrola prostorije u kojoj se rad sprovodi, kao ni nadzor nastavnika, profesor i asistent mogu i hoće vršiti proveru na taj način što će, po potrebi, zakazivati usmenu odbranu priloženog rešenja zadatka, koja će biti sprovođena 1-na-1 sa studentom i tom prilikom će verifikovati da student poseduje sva znanja koja su bila potrebna za realizaciju pojedinih delova. Ako student usmeno ne bude mogao da odbrani svoj rad i pokaže da poseduje sva znanja koja su potrebna da se obavi deo zadatka na način kako je rešen onaj koji je dostavio, profesor ima pravo da na osnovu usmene provere znanja izvrši korekciju predložene ocene.