Obaveštenja

Video linkovi sa vežbi

 
Picture of Miloš Mravik
Video linkovi sa vežbi
by Miloš Mravik - Friday, 20 March 2020, 1:18 PM
 

Poštovane koleginice i kolege,

Na sledećim linku možete pronaći sačuvane video materijale sa predavanja održanih putem Google Meet platforme počevši od utorka 17.06.2020. godine.           

Zamolio bih vas za razumevanje, da prezentacije nisu dodatno obrađivane i da su postavljene u oblik kakva je i bila realizacija. Moguće je da sami materijali sadrže neku od informacija koja je naknadno korigovana, ili usklađena sa daljim razvojem situacije.                                   

Da biste videli materijale za vaš fakultet potrebno je da izaberete fakultet na kome se nalazite.

LINK: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y7dIFtaEvUhiE4-sOEtEakbR2jI75rE9f7b59o4e-vQ/edit?usp=sharing

Za eventualna pitanja možete pisati na: mmravik@singidunum.ac.rs