Obaveštenja

Kolokvijum 2 - Beograd

 
Picture of Svetlana Stanišić
Kolokvijum 2 - Beograd
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 4 December 2018, 6:34 PM
 

Poštovani studenti,


kolokvijum će biti održan u formi testa koji se polaže elektronski dana 18.12. u E02 po sledećem rasporedu:

1. studenti sa brojem indeksa 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 od 300020 do 300390 će polagati u 14.00,

2. studenti sa brojem indeksa 2015 od 300400 do 301050 će polagati u 14.30,

3. studenti sa brojem indeksa 2015 od 301050 do 301700 će polagati u 15.00,

4. studenti sa brojem indeksa 2015 od 301700 i više će polagati u 15.30.

Zaposleni studenti će polagati ispit u 18.00 istog dana u istoj prostoriji.


Veliki pozdrav, prof. Stanišić.