Rezultati ispita i kolokvijuma

Rezultati prvog testa_FIR

 
Slika Bojana Prodanović Đorđević
Rezultati prvog testa_FIR
napisao/la Bojana Prodanović Đorđević - petak, 8. novembar 2019., 10:48
 

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze rezultati prvog testa iz italijanskog jezika 1, za studente Fakulteta za informatiku i računarstvo/Tehničkog fakulteta. 

Maksimalan broj bodova na testu je 15, a test je položen sa 8 ili više bodova. Ukoliko student ostvari 7 bodova na jadnom testu, a minimum 8 na drugom testu iz istog semestra, smatra se da je položio kolokvijum.

Popravni termin prvog testa biće i 12.nedelji nastave.