Rezultati ispita i kolokvijuma

Rezultati prvog testa-FTHM

 
Picture of Bojana Prodanović Đorđević
Rezultati prvog testa-FTHM
by Bojana Prodanović Đorđević - Thursday, 7 November 2019, 4:24 PM
 

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze rezultati prvog testa iz italijanskog jezika 1, za studente Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment.

Maksimalan broj bodova na testu je 15, a test je položen sa 8 ili više bodova. Ukoliko student ostvari 7 bodova na jadnom testu, a minimum 8 na drugom testu iz istog semestra, smatra se da je položio kolokvijum.

Popravni termin prvog testa biće i 12.nedelji nastave.