Topic outline

 • Psihologija

  CILJ PREDMETA

  Ovaj predmet je dizajniran da pruži studentima osnovna znanja iz psihologije kako bi mogli razumeti njenu primenu u specifičnim oblastima ljudske delatnosti, a posebno u radnom okruženju. Cilj predmeta je ovladavanje osnovnim pojmovima iz psihologije kao i sticanje znanja o osnovnim zakonitostima koje upravljaju ljudskim ponašanjem.

  ISHOD PREDMETA

  Student će biti osposobljen da koristi osnovne pojmove iz psihologije u objašnjavanju i razumevanju ljudskog ponašanja, osmišljavanju istraživanja i primeni u praksi.

  STRUKTURA PREDMETA I NAČIN POLAGANJA 

  Ispit se sastoji iz 3 dela gradiva (1 kolokvijuma, 2. kolokvijuma i završnog ispita). Kolokvijumi i završni deo se polažu elektronski, uz mogućnost opcionog usmenog polaganja. Pitanja za usmeni deo ispita se će biti postavljena naknadno.

  AKTIVNOST

  Poeni

  Prisustvo na predavanjima i vežbama

  10

  Prvi kolokvijum

  30

  Drugi kolokvijum

  30

  Završni ispit

  30

  UKUPNO

  100

  OCENJIVANJE

  Student je položio ispit samo ako je na prvom i drugom kolokvijumu osvojio minimalno po 15 poena i u ukupnom zbiru svih delova gradiva (1. kolokvijum + 2. kolokvijum + završni ispit) ima minimalno 51 poenPoeni za aktivnost na času direktno ulaze u rezultate kolokvijuma, odnosno završnog ispita. Poeni za prisustvo dodaju se tek kada student na celokupnom gradivu ostvari minimalno 51 poen. 

  Poene za prisustvo moguće je nadoknaditi sprovođenjem planiranih aktivnosti za dodatne poene. Detaljna uputstva o navedenim aktivnostima nalaze se u delu Obaveštenja (http://predmet.singidunum.ac.rs/mod/forum/discuss.php?d=22294).

   

  FORMIRANJE KONAČNE OCENE

  Broj poena < 50

  ocena 5

  51-60 poena

  ocena 6

  61-70 poena

  ocena 7

  71-80 poena

  ocena 8

  81-90 poena

  ocena 9

  91-100 poena

  ocena 10