Topic outline

 • Pravo

  Poštovani studenti,  


  dobrodošli na predmet Pravo. To je uzbudljiv i savremen predmet koji će vas uvesti  u pravno i institucionalno okruženje koje snažno utiče na pojedince i preduzeća, privredna društva i poslovne transakcije.  U današnje svetu pravne norme regulišu skoro sve aspekte našeg privatnog života i poslovanja. Iz tog razloga, razumevanje pravnog okvira, primene pravila ponašanja i osnovnih etičkih principa omogućava održivo, kvalitetno i uspešno donošenje odluka na privatnom i poslovnom planu. Pravni sistem koji kreira država omogućava privatne i komercijalneradnje i transakcije, promoviše jednakost, pravičnost, javni red i mir, bezbednost, itd...


  Predmet Pravo  namenjen je vama, studentima početne godine studija, sa ciljem da im pruži tri vrste znanja i određene veštine.  


  Prvo, proširiće i produbi znanja koje već intuitivno imate o pravu i državi kao bitnim i sveprisutnim pojavama u životu svakog čoveka.


  Drugo, predstaviće vam skup  najopštijih pravnih pojmova. Svaki budući stručnjak, u bilo kojoj oblasti, treba da ovlada pravnom terminologijom koja nije karakteristična za običan, govorni jezik, ali je karakteristična za savremeni poslovni svet. Reč je o najopštijim pravnim pojmovima poput: „pravni posao“, „pravno lice“, „svojina“, „subjektivno pravo“, "poslovno pravo", "ugovor" itd. Oni ne bi postojali da ne postoji pravo i zbog toga ćete ga na ovom nivou učiti. Da bi sutra naučili šta znači, primera radi, „privredno društvo“, danas morate naučiti  opštiji pojam „pravnog lica“; da biste sutra razumeli pojam „braka“, danas morate da naučite pojam „pravnog posla“, itd.


  I najzad, treće, u okviru ovog predmeta steći ćete i određena praktična pravna znanja- ona koja se odnose na princip pravničkog mišljenja uopšte i izrade jednostavnih pravnih normi i poslova.


  Pored navedenih znanja, radićemo i na tome da usvojite nekoliko veština, poput argumentovane rasprave o vrednosnim tvrdnjama, stavovima i uverenjima; samovrednovanje i iznošenje verodostojnih podataka i argumenata; retorike, komunikacije i javne prezentacije; formiranja kritičkog mišljenja, tolerancije.


  Želim svima mnogo uspeha i radujem se saradnji tokom predstojećeg semestra,


  prof. dr iur. Marija Kostić


  Google meet linkovi za predavanja i konsultacije su:

  Konsultacije https://meet.google.com/zeh-rrcr-puz

  Predavanja: https://meet.google.com/mpm-uszn-pba