Pregled teme

 • Osnovi računarske tehnike / Poslovna informatika

  Informatika je danas zastupljena u svim obrazovnim i naučnim poljima i stoga ne čudi da predstavlja obavezan predmet na gotovo svim visokoškolskim ustanovama. Duboka ukorenjenost informatike u praksi nameće zahtev da se kroz obrazovni sistem stiču ne samo teorijska znanja već i konkretne informatičke tehnike i vešti ne. Kako se u našem okruženju dešavaju neprestane promene i kako se brzo menja informatička tehnologija ona predstavlja i nezaobilaznu oblast u domenu permanentnog obrazovanja, na kome se danas posebno insistira.

  Ispit se sastoji od III dela gradiva, pri čemu I i II deo obuhvataju praktične delove rađene na vežbama, a III deo predstavlja teorijski deo ispita.

  I deo obuhvata gradivo sa vežbi (I kolokvijum) i sastoji se iz dva dela zadatka (MS WebOutlook i MS Word):

  • Prvi deo se polaže u formi zadatka u Microsoft WebOutlook-u i upravljanju fajlovima i folderima.
  • Drugi deo se polaže u formi zadatka u Microsoft Word-u.
  • Zbirno je potrebno ostvariti najmanje 17 poena.

  II deo obuhvata gradivo sa vežbi (II kolokvijum) i sastoji se iz dva dela zadatka (MS Excel i MS PowerPoint):

  • Prvi deo se polaže u formi zadataka u Microsoft Excel-u na kojem je potrebno ostvariti najmanje 11 od 20 poena
  • Drugi deo se polaže u formi zadatka u PowerPoint-u na kojem je potrebno ostvariti najmanje 6 od 10 poena. Zadatak je potrebno uraditi i poslati mailom predmetnom asistentu i odbraniti pre izlaska na ispit u terminu konsultacija ili na samom ispitu.

  III deo predstavlja Završni ispit i obuhvata gradivo sa predavanja (Završni ispit) i polaže se u formi elektronskog testa.

  Na ispitu je moguće polagati svaki od III dela gradiva, pri čemu se na prva dva dela mora ostvariti minimum 17 (6+11) poena.

  Poeni za prisustvo i projektni zadatak ulaze u sumarni broj poena tek kada se sakupi 51 poen na znanje (I+II+III deo gradiva).