Topic outline

 • Informacioni sistemi zasnovani na veb tehnologijama

  PAŽNJA!

   Provera znanja

  • Julski rok - satnica: 06.07.2021 u 19.00č
  • Popravni testovi - mTutor
   • Beograd - I test u 19.00č, II test u 19,15č, mTutor link
   • Niš - I test u 19.00č, II test u 19.15č, mTutor link
  • Studenti koji imaju položene testove, direktno idu na link za odbranu projekta.
  • Teams - odbrana projekta.
  • Uputstvo za polaganje kvalifikacionog testa
  • Nastava

  • U skladu sa epidemiološkom situacijom, u školskoj 2020/21. nastava će se obavljati online putem platforme Microsoft Teams.
  • Microsoft teams - Kanal predmeta Veb bazirani informacioni sistemi
  • Za pristup platformi Microsoft Teams koristite identične parametre koje koristite za pristup vašem @singimail.rs nalogu.
  • Za eventualne probleme oko pristupa nalozima možete pisati na mejl teams@singidunum.ac.rs
  • Projekat: specifikacija, prijava, pregled, odbrana

  • Pregled projekta se obavlja elektronskim putem u terminu konsultacija na MS Teams platformi
  • Opis projektnog zadatka možete pogledati ovde.
  • Prijava projekta. Temu projekta i spisak sa članovima tima poslati na mail mdobrojevic [at] singidunum.ac.rs u sledećoj formi:
   • Predmet Veb bazirani informacioni sistemi
   • Studijski program, godina studija (Beograd SII, 3)
   • Tema projekta
   • Članovi tima (prezime, ime i broj indeksa)
   • Kratak plan realizacije projekta
    • Moduli
    • Kontrola pristupa: nivoi korisnika, ovlašćenja po modulu
    • Informacije koje se prikupljaju
    • Statistički deo i izveštavanje - kako će ovaj softver da pomogne krajnjem korisniku, npr. u unapređenju poslovanja
    • Podela zadataka po članovima tima
   Prilikom slanja projekta, promenite ekstenziju Javascript fajlova u .txt. U suprotnom će Gmail blokirati poruku.
  • Konsultacije

  • Zbog pandemije virusa COVID-19, konsultacije se održavaju elektronskim putem u redovnom terminu sredom od 19 do 20č, na MS Teams platformi.
  • Kontakt

  • Mail adresa za kontakt: mdobrojevic [at] singidunum.ac.rs

  Predmet je namenjen upoznavanju studenata sa procesom projektovanja i implementacije složenih informacionih sistema u veb okruženju.

  Kroz teorijsku nastavu stiču se znanja o arhitekturi veb aplikacija, distribuciji ovlašćenja i izveštavanju u informacionim sistemima.

  Primenjujući savremene koncepte višeslojne arhitekture i objektno orijentisanog programiranja, MVC pattern i rutiranje, cilj je da studenti usvoje znanja i veštine u izradi aplikacija koje imaju napredni korisnički interfejs, koje na bezbedan način prikupljaju, obrađuju i isporučuju podatke odnosno izveštaje u mrežnom okruženju.

  Instalacija i konfiguracija platforme, video tjutorijali

  Literatura

  1. Poslovni informacioni sistemi, A. Njeguš. Download.
  2. Kako napraviti veb aplikaciju, M. Dobrojević. Download.
  3. Internet tehnologije, A. Jevremović, M. Veinović. Download.
  4. Razvoj aplikativnog softvera, V. Tomašević. Download.

  Obnoviti pre početka semestra

  • Klijent-server veb model. Razvojno okruženje.
  • HTML, CSS. Veb obrasci (formulari).
  • PHP komunikacija sa okruženjem.