Topic outline

  • Историја спорта

    Драги студенти,


    Добродошли на страницу предмета ИСТОРИЈА СПОРТА


    Циљ овог предмета је превасходно ваше упознавање са историјом спорта и општим законитостима развоја спорта. На овом предмету ћете изучавати законитости настанка и развоја  феномена спорта од најстаријих времена до садашњости. Такође, бићете упознати са разним облицима спортских активности које су се појављивале у одређеним друштвеним условима и њиховом улогом у развоју друштвеног система.


    Историја спорта даје допринос теорији спорта јер говори о еволуцији спорта и спортских догађаја. Због тога, стечена знања из ове области ће вам увелико помоћи да проширите своја знања из опште културе и своје професије. То подразумева, између осталог, упознавање настанка, структуре и начина рада олимпијског покрета, ширење олимпијског духа, ширење фер-плеја, поштовања противника, стварања солидарности, међусобног поштовања и развоју једнакости. Због свега наведеног, познавање историје спорта је неопходно у раду будућих спортских стручњака који би требали да буду узор младим поколењима.