Topic outline

 • Veb dizajn

  Veb dizajn

  Cilj predmeta je osposobljavanje za samostalnu izradu veb prezentacije, što podrazumeva ovladavanje veštinama dizajna, razvoja, evaluacije, održavanja i daljeg unapređivanja. Savladavanjem principa dizajniranja, kao i funkcija navigacije i pristupa, kreiraju se uređene, skladne i interaktivne veb stranice namenjene za ličnu ili komercijalnu upotrebu. Predmet se zasniva na samostalnom kreiranju elemenata tokom procesa i njihovim uklapanjem u dobro dizajniranu i funkcionalnu veb stranicu, upotrebom HTML5, CSS, JavaScript i WebGL, kao i najsavremenijih platformi.


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  🔔

  VAŽNO


  Ukoliko se neka od traženih informacija ne nalazi u dole opisanom načinu polaganja predmeta, proverite pre slanja mejla predmetnom profesoru ili predmetnom asistentu da li se pitanje i odgovor nalaze na SLDEĆEM LINKU


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ➡️ I kolokvijum
  • Implementacija prototipa mobilne aplikacije putem softvera ProtoPie (za licencu i preuzimanje obratiti se predmetnom asistentu putem mejla. Link za preuzimanje softvera: https://www.protopie.io/)
  • Putem Microsoft Teams aplikacije, na kanalu predmeta, možete pronaći sve neophodne informacije
  • Koncept zadatka - na osnovu tekstualnog opisa funkcionalnosti prototipa aplikacije 
  • Zadaci se obrađuju na vežbama (za eventualna pitanja obratiti se predmetnom asistentu putem mejla)
  • Vreme za rad: 90 minuta

  ➡️ II kolokvijum
  • Bootstrap 5
  • Na sledećem LINKU nalaze se materijali za vežbanje
  • Link ka BOOTSTRAP zvaničnoj stranici
  • Zadatak: napraviti Boostrap stranicu, koristeći sve naučene klase, koristeći zvaničan sajt. Optimizovati stranicu za zadati tip uređaja i veličinu ekrana (npr. optimizovati stranicu i za računare i za mobilne telefone)
  • Zadaci se obrađuju na vežbama (za eventualna pitanja obratiti se predmetnom asistentu putem mejla)
  • Vreme za rad: 1 čas (60 minuta)

  ➡️ Ispit
  • Canvas
  • Pravljenje grafike prema zadatoj šemi
  • Na sledećim linkovima nalaze se neophodni materijali za vežbanje:
   • LINK 1 ka predavanjima - teorija HTML5,CSS3 i Javascript, kao i sprega tih jezika sa Canvas tehonologijom
   • LINK 2 ka predavanjima - detaljna objašnjenja kako funkcioniše Canvas
   • LINK 3 ka vežbama u okviru predavanja - primeri i pripreme za ispit
  • Na datom linku ćete naći pripremu za poslednji deo gradiva
  • Zadaci se obrađuju na predavanjima (za eventualna pitanja obratiti se predmetnom profesoru putem mejla)
  • Vreme za rad - zavisno od težine i broja poena, postoje tri testa: 
   • 45 minuta (do 10 poena) 
   • 70 minuta (do 20 poena) 
   • 90 minuta (do 30 poena)


  ✏️ Formiranje ocene

  • Sistem formiranja ocene možete da pogledate na OVOM LINKU