Topic outline

 • General

  Informacije vezano za predmet, predavanja i vežbe iz predmeta možete pratiti putem Microsoft Teams platforme.


  Raspored termina konsultacija dostupan je na linku: http://raspored.singidunum.ac.rs/


  Cilj predmeta:

  Upoznavanje studenata sa matematičkim osnovama računarske tehnike, hardverskom organizacijom personalnog računara kroz prikaz njegovih najznačajnih komponenata, tehnologijom virtualizacije i upotrebom virtualnih mašina, kao i konceptima i konkretnim rešenjima operativnih sistema savremenih računara radi pravilnog konfigurisanja.

  Ishod predmeta:

  Studenti su osposobljeni za razumevanje, pravilnu upotrebu, konfigurisanje i osnovno hardversko i softversko održavanje najrasprostranjenijih računarskih i operativnih sistema za tipične poslovne primene.
  Ispit se sastoji od III dela gradiva, pri čemu:
  I deo (I kolokvijum) obuhvata gradivo iz prezentacija i zadataka sa predavanja, polaže se u formi elektronskog testa. (30 poena)
  II deo (II kolokvijum) obuhvata gradivo vezano za prvi deo Linux kursa (od 1 do 9 poglavlja) i polaže se u formi elektronskog testa. (30 poena)
  III deo (Završni ispit) moguće je polagati na dva načina:
  Opcija 1: Elektronski test (30 poena)
  Elektronski test obuhvata gradivo iz prezentacija sa predavanja. (30 poena)
  Opcija 2: Elektronski test (15 poena) + Projektni zadatak (15 poena)
  Elektronski test obuhvata gradivo iz prezentacija sa predavanja. (15 poena)
  Projektni zadatak se može raditi u toku bloka i odbraniti najkasnije do poslednjeg termina bloka. Temu je potrebno prijaviti predmetnom asistentu putem maila jgavrilovic@singidunum.ac.rs (15 poena)
  Naknada poena za prisustvo / aktivnost realizuje se kroz zadatak u dogovoru sa predmetnim asistenom koleginicom Jelenom Gavrilović putem maila jgavrilovic@singidunum.ac.rs. Kroz ovaj zadatak nadoknađuju se aktivnosti do 10 poena.

  Literatura:
  Violeta Tomašević, Osnovi računarske tehnike, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2012.
  Prezentacije sa stanice predmeta
  AVI fajlovi sa vežbi
  Cisco platforma za NDG Linux Essentials kurs