Topic outline

 • Programski jezici

  Programski jezik Java je stekao veliku popularnost zbog svoje elegancije i savremene koncepcije. Programi napisani u Javi mogu se zato naći u mobilnim uređajima, Internet stranama, multimedijalnim servisima, distribuiranim informacionim sistemima i mnogim drugim oblastima ljudskog delovanja. Spring okruženje je jedno od najpopularnijih okruženja za razvoj veb aplikacija u Javi. Cilj ovog predmeta je da studentima prikaže napredne tehnike servisno orijentisanog programiranja u Javi i okruženju Spring, i da studente osposobi za praktičan rad i primenu ovih tehnika.


  Cilj predmeta:

  • Upoznavanje sa naprednim tehnikama servisno orijentisanog programiranja u programskom jeziku Java
  • Java Spring framework
  • Razvoj veb servisa
  • RESTful servisi u Spring okruženju


  Ishod predmeta:

  • Sticanje osnovnih teorijskih znanja o naprednim tehnikama servisno orijentisanog programiranja, kao i praktična osposobljenost za njihovu primenu u programskom jeziku Java i okruženju Spring


  Sadržaj predmeta:

  1. Osnove mrežne komunikacije - rad sa soketima, čitanje i pisanje tekstualnih podataka kroz mrežni soket

  2. Višenitno programiranje, paralelno izvršavanje u programu, semafori, deljenje podataka

  3. Uvod u Java okruženje Spring - zrna, ožičavanje zrna, automatsko ožičavanje, konfiguracija putem XML i anotacija

  4. Osnove servisno orijentisanog programiranja - princip programa kao usluge

  5. Dependency Injection, kao jedan od osnovnih principa za planiranje ispravne funkcionalnosti klasa

  6. Aspektno orijentisano programiranje u Springu

  7. Rad sa bazom podataka iz Java Spring aplikacije, izvršavanje prostih upita

  8. Razvoj veb servisa

  9. RESTful veb servisi u Spring okruženju


  Udžbenik: Programski jezici, veb servisi i napredno Java programiranje u Spring okruženju, Univerzitet Singidunum, 

  M. Živković, N. Bačanin, E. Tuba, 2019.