Topic outline

 • O predmetu

  Multimedija je zajednički naziv za medije koji kombinuju više tipova pojedinačnih medija, da bi se stvorila jedna celina. U običnom govoru multimedija najčešće znači interaktivni računarski projekat u kome se koristi film, tekst i zvuk, kao što su, na primer, interaktivne enciklopedije, obrazovni kompakt diskovi ili DVD-i. Proteklih godina, multimedija se sve više koristi u školstvu. Mogućnost ujedinjenja više komponenti (5 stubova multimedije – audio i video zapis, tekst, grafika i animacija) pomaže prosvetnim radnicima da prenesu učenicima i studentima znanje kroz jedinstven način. Učenici i studenti bolje i brže uče koristeći ove metode, a nastavni materijal je

  zanimljiviji i može biti zabavan.


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  🔔

  VAŽNO


  Ukoliko se neka od traženih informacija ne nalazi u dole opisanom načinu polaganja predmeta, proverite pre slanja mejla predmetnom profesoru ili predmetnom asistentu da li se pitanje i odgovor nalaze na SLDEĆEM LINKU


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Polaganje predmeta (ažurirano za školsku godinu 2019/2020) 


  ➡️ I kolokvijum
  • Obrada grafike korišćenjem alata GIMP. Materijal za vežbanje je dostupan na sledećem linku.:
  • Na sledećem LINKU nalaze se materijali za vežbanje
  • Link za preuzimanje softvera: (besplatan je, nije potrebna licenca)
  • Koncept zadatka - manipulacija grafikom
   • od postojećih slika napraviti jednu sliku
  • Video tutorijali: uskoro (link će biti ažuriran u ovoj sekciji)
  • Zadaci se obrađuju na vežbama (za eventualna pitanja kontaktirati predmetnog asistenta putem mejla)
  • Vreme za rad: 45 minuta 

  ➡️ II kolokvijum
  • Samo HTML5 (bez CSS-a)
  • Na sledećem LINKU nalaze se materijali za vežbanje
  • Povezivanje linkova, slika, korišćenje tagova za različite tipove listi, povezivanje više html stranica - dakle, samo HTML
   • Vežbe 4 i vežbe 5 su uvod za poslednji deo i one ne spadaju u gradivo za drugi kolokvijum
  • Video tutorijali: uskoro (link će biti ažuriran u ovoj sekciji)
  • Zadaci se obrađuju na vežbama (za eventualna pitanja kontaktirati predmetnog asistenta putem mejla)
  • Vreme za rad: 45 minuta

  ➡️ Ispit
  • HTML5/CSS3
  • Pravljenje jedne ili više stranica koja sadrži HTML5 i CSS3 
  • Na sledećem LINKU nalaze se materijali za vežbanje
  • Na datom linku ćete naći pripremu za poslednji deo gradiva
  • Video tutorijali: uskoro (link će biti ažuriran u ovoj sekciji)
  • Zadaci se obrađuju na vežbama (za eventualna pitanja kontaktirati predmetnog asistenta putem mejla)
  • Vreme za rad: 1 sat i 15 minuta


  📚 Knjiga

  • Online izdanje knjige iz predmeta Multimedija možete da nađete na OVOM LINKU


  ✏️ Formiranje ocene

  • Sistem formiranja ocene možete da pogledate na OVOM LINKU