Topic outline

 • Рачунарске мреже

   

  Предмет Рачунарске мреже пројектован је тако да студенти у оквиру њега стекну знања потребна за директан рад са рачунарским мрежама (администрација мрежа, Интернет провајдинг, безбедносни сервиси), као и основе за бављење другим гранама које се ослањају на рачунарске мреже (развој Веб и мобилних апликација, развој дистрибуираног софтвера и слично). На овом предмету се изучавају основни принципи рачунарских телекомуникација, OSI и TCP/IP референтни модели, технологије за изградњу приватних рачунарских мрежа (Етернет и IEEE 802.11), принципи Интернет протокола и рутирања, протоколи за транспортовање података (TCP и UDP), као и савремени апликативни протоколи (HTTP/HTTPS, E-mail, FTP, VoIP, видео-конференције, P2P сервиси и друго). За демонстрацију и практичну примену наученог користе се савремени оперативни системи (Линукс, MS Windows) и симулатори.

  Уџбеник:


  1. колоквијум (30 бодова):

  • Тест на рачунару са питањима из прве половине уџбеника (закључно са страницом 82).
  • За припрему се користи уџбеник и материјали са странице предмета.


  2. колоквијум (30 бодова):

  • Тест на рачунару са питањима из друге половине уџбеника (од поглавља 3.2 Интернет протокол, страница 83).
  • За припрему се користи уџбеник и материјали са странице предмета.


  Завршни испит (30 бодова):

  • Задатак у Cisco Packet Tracer симулатору или Задаци везани за Интернет протокол верзије 4 (раде се на рачунару).
  • За припрему се користи практикум, уџбеник и материјали са странице предмета.
  • На адреси http://178.254.132.235:25531/ipv4 налази се апликација за вежбање задатака.
  • Излазак на испит је обавезан за упис оцене.


  Активност (10 бодова):

  • Присуствовање настави.
  • За запослене студенте - израда семинарског рада, одбрана у 15 недељи наставе.
  • Бодови за активност се урачунавају у укупан збир тек након освајања 51 или више бодова на осталим деловима испита.