Topic outline

 • General

  STRUKTURA OCENE 

  Opcija 1 - za studente koji redovno dolaze na predavanja i vežbe: Bodovi se sakupljaju redovnom izradom projektnog zadataka koji se obrađuje na predavanjima (45 poena), redovnim polaganjem mini testova na vežbama (45), redovnim prisustvom predavanjima i vežbama (2,5 + 2,5 poena) i aktivnošću na vežbama (5 poena).


  Opcija 2 - za studente koji ne prate redovno predavanja i vežbe (ili polažu ispit nakon završetka nastave): Glavni materijal za učenje je udžbenik Analiza finansijskih izveštaja (izdanje iz 2017. godine koje je dostupno na linku). Bodovi se sakupljaju kroz dva kolokvijuma i završni ispit. Svi delovi nose maksimalno po 30 poena, a efekat bodova za prisustvo se neutrališe na osnovu potvrde o zaposlenju kada student sakupi preko 51 poen polaganjem testova. Kolokvijumi će se održati u toku blok nastave, a završni ispit u ispitnim rokovima.

  Oba kolokvijuma se rade elektronski u vidu abc testa na računaru.

  I kolokvijum obuhvata materiju iz udžbenika Analiza finansijskih izveštaja od 3 do 118. stranice. Minimalan broj poena za polaganje kolokvijuma je 15.

  II kolokvijum obuhvata materiju iz udžbenika Analiza finansijskih izveštaja od 119 do 213. stranice. Minimalan broj poena za polaganje kolokvijuma je 15.

  Okvirni spiskovi pitanja za kolokvijume ne postoje.

  Završni ispit podrazumeva obračun (uz pomoć MS Excel-a) i interpretaciju vrednosti pet slučajno izabranih pokazatelja od svih pokazatelja koji su prikazani u V delu udžbenika (217.- 319. strana) na osnovu zadatih finansijskih izveštaja.

  Dakle, prvi korak je obračun vrednosti pet slučajno odabranih pokazatelja (na primer: 1) Neto margina, 2) Stopa prinosa na kapital, 3) Racio kamatonosne zaduženosti, 4) Z skor za privatna privredna društva i 5) Gotovinski tok raspoloživ vlasnicima i poveriocima).
  Drugi korak je komentarisanje svih dobijenih vrednosti, kao što je to ilustrovano u V delu knjige (na primer: za vrednost Neto margine od 15% se može prokomentarisati da je društvo poslovalo profitabilno, i da je na svaki dinar poslovnih prihoda generisalo 0.15 dinara neto profita).
  Formule za obračun oba Z skora i Održive stopa rasta će biti date (napisane) u zadatku, a ostale formule studenti moraju znati.

  Kombinovanje opcija:

  Poeni osvojeni usmenim odbranama projektnog rada sa opcije 1 (maksimalno 2,5+45=47,5) se dopunjuju poenima osvojenim na I i II kolokvijumu (maksimalno 52,5 u zbiru).

  Poeni osvojeni na vežbama na opciji 1 (maksimalno 52,5) se dopunjuju poenima osvojenim na I i II kolokvijumu, i završnom ispitu (maksimalno 47,5 u zbiru).

  Za sva dodatna pitanja se možete obratiti profesoru Nemanji Stanišiću (nstanisic@singidunum.ac.rs) ili asistentu (mtodorovic@singidunum.ac.rs).