Topic outline

 • Naziv kursa

  Upoznavanje sa osnovama informacionih tehnologija, hardverskom i softverskom osnovom savremenih računarskih sistema, kao i fenomenom umrežavanja i Interneta. Kroz praktične laboratorijske vežbe stiču se osnove računarske pismenosti u pogledu operativnih sistema, rada sa datotekama, upotrebe programa za obradu teksta i rada na Internetu. Ukazuje se na mesto informacionih tehnologija u poslovnom okruženju i njenu ulogu u upravljanju poslovnim procesima.

  Ispit se sastoji od III dela gradiva, pri čemu I i II deo obuhvataju praktične delove rađene na vežbama, a III deo predstavlja teorijski deo ispita.

  I deo obuhvata gradivo sa vežbi (I kolokvijum) i sastoji se iz dva dela zadatka (MS WebOutlook i MS Word):

  • Prvi deo se polaže u formi zadatka u Microsoft WebOutlook-u i upravljanju fajlovima i folderima.
  • Drugi deo se polaže u formi zadatka u Microsoft Word-u.
  • Zbirno je potrebno ostvariti najmanje 15 poena.

  II deo obuhvata gradivo sa vežbi (II kolokvijum) i sastoji se iz dva dela zadatka (MS Excel i Visual Basic):

  • Prvi deo se polaže u formi zadataka u Microsoft Excel-u
  • Drugi deo se polaže u formi zadatka u Visual Basic-u koji je potrebno odbraniti na konsultacijama kod profesora pre kraja semestra.
  • Pojedinačno (samo Excel) ili zbirno (Excel minimum 10 poena, Visual Basic minimum 5 poena) je potrebno ostvariti najmanje 15 poena.

  III deo predstavlja Završni ispit i obuhvata gradivo sa predavanja (Završni ispit) i polaže se u formi elektronskog testa.

  Na ispitu je moguće polagati svaki od III dela gradiva, pri čemu se na prva dva dela mora ostvariti minimum 15 (ili 10+5) poena.

  Poeni za prisustvo i projektni zadatak ulaze u sumarni broj poena tek kada se sakupi 51 poen na znanje (I+II+III deo gradiva).