Zdravstveni aspekt turizma (Principi ishrane i rekreacije): All participants

Filters

Studentske prečice

Forum Forum Obaveštenja

by Svetlana Stanišić - Wednesday, 9 October 2019, 10:57 PM
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 15 October 2019, 12:05 PM
by Svetlana Stanišić - Monday, 28 October 2019, 7:13 PM
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 29 October 2019, 1:12 PM
by Svetlana Stanišić - Monday, 4 November 2019, 1:30 PM

Forum Forum Rezultati ispita i kolokvijuma

by Svetlana Stanišić - Monday, 28 October 2019, 7:11 PM

Folder Folder Arhiva

Predavanja

Folder Folder Gradivo za I kolokvijum

Čas 3.pdf
by Svetlana Stanišić - Wednesday, 9 October 2019, 10:51 PM
Čas 4.pdf
by Svetlana Stanišić - Wednesday, 9 October 2019, 10:51 PM
Čas 5.pdf
by Svetlana Stanišić - Wednesday, 9 October 2019, 10:51 PM

Folder Folder Gradivo za II kolokvijum

Čas 10.pdf
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 22 October 2019, 1:28 PM
Čas 6.pdf
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 15 October 2019, 11:56 AM
Čas 7.pdf
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 15 October 2019, 11:56 AM
Čas 8.pdf
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 22 October 2019, 1:24 PM
Čas 9.pdf
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 22 October 2019, 1:24 PM

Folder Folder Gradivo za završni ispit

Folder Folder Dodatni materijal

Vežbe

Folder Folder Gradivo za I kolokvijum

Folder Folder Gradivo za II kolokvijum

Vežbe 5.pdf
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 15 October 2019, 12:02 PM
Vežbe 6.xlsx
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 15 October 2019, 12:02 PM
Vežbe 7.pdf
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 15 October 2019, 12:02 PM
Vežbe 8.pdf
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 22 October 2019, 1:28 PM

Folder Folder Gradivo za završni ispit

Studije slučaja 1.pdf
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 22 October 2019, 1:51 PM
Studije slučaja 2.pdf
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 22 October 2019, 1:51 PM
Studije slučaja 3.pdf
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 22 October 2019, 1:51 PM
Studije slučaja 4.pdf
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 22 October 2019, 1:51 PM
Studije slučaja 5.pdf
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 22 October 2019, 1:51 PM
Studije slučaja 6.pdf
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 22 October 2019, 1:51 PM
Studije slučaja 7.pdf
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 22 October 2019, 1:51 PM
Studije slučaja 8.pdf
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 22 October 2019, 1:51 PM
Studije slučaja 9.pdf
by Svetlana Stanišić - Tuesday, 22 October 2019, 1:51 PM

Folder Folder Dodatni materijal